Socis

KWH SAVING

Som una consultoria energètica especialitzada -a través de la realització d'auditories energètiques- a buscar i trobar solucions perquè els nostres clients industrials i de gran terciari, consumeixin menys energia de la que consumeixen en l'actualitat per produir el mateix. El nostre objectiu és disminuir la ràtio de kWh consumits per unitat produïda, sempre buscant solucions que siguin tècnicament viables per una banda, i financerament sostenibles per l'altre, és a dir, que si s'hagués de realitzar alguna inversió el payback sigui ràpid.

Socio unico.coop KWH SAVING

Laboratori Electrotècnic

Laboratori Electrotècnic, és una societat fundada a Barcelona al març de 1918 com a empresa familiar. El 1958 es va crear el centre de producció de Cornellà de Llobregat, centrant les seves activitats principals en la fabricació d'interruptors-seccionadors, disjuntors, transformadors de mesura i cabines de distribució en Mitja Tensió. Després de diverses fusions i / o absorcions amb Maniobra y Medición Eléctrica, Gardy Suiza i Merlín-Gerín, el 1980 es va transformar en Societat Cooperativa, traslladant la seva seu social a l'actual domicili de Cornellà de Llobregat, on es troba el nostre centre de producció.

Socio unico.coop Laboratorio electrónico

Cresol

CRESOL som un equip d'enginyers amb coneixements amplis sobre energies renovables i Eficiència energètica. La nostra formació contínua i l'experiència tant en el sector privat com públic, el món de la investigació i el de la cooperació internacional, fan possible la capacitat de desenvolupar i innovar en la realització dels nostres estudis i projectes. Des de CRESOL valorem molt la relació amb les persones i organitzacions per a les quals treballem i amb les que col·laborem, basant la nostra relació en la confiança, el tracte personalitzat i en el treball en equip, prioritzant la innovació i la qualitat dels nostres serveis.

Socio unico.coop CRESOL

Arkenova

Som un equip internacional d'enginyers, units per una sincera passió per la nostra feina i amb una llarga experiència en el món de les energies renovables. Les àrees d'especialització abasten l'energia solar fotovoltaica (de connexió a xarxa i aïllada), l'energia solar tèrmica de baixa i mitja temperatura per a aplicacions domèstiques i industrials, la cogeneració, la tri-generació, el fred solar mitjançant màquines d'absorció, el aprofitament de la biomassa, la minihidràulica i la minieòlica. ARKENOVA ofereix solucions integrals orientades a l'Estalvi dels recursos energètics i al desenvolupament i potenciament de l'aprofitament de l'energia solar en totes les seves formes garantint sempre les millors solucions adaptades a les necessitats dels seus clients. Arkenova és empresa consultora de l'Agència de l'Energia de Barcelona.

Socio unico.coop arkenova

Tefosol

Empresa cooperativa que treballa per donar solucions tecnològicament sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i contra el canvi climàtic, en diferents àmbits de la societat. Tefosol disposa d'una àmplia varietat de solucions alternatives, totes elles relacionades amb la sostenibilitat energètica i el medi ambient. A cada àrea de treball en què Tefosol, S.C.C.L. forma part, ho fa amb un elevat grau d'especialització i tecnificació. És una empresa multidisciplinar que ja opera en el camp de les energies renovables i en l'Eficiència energètica. Una de les nostres motivacions i pilar fonamental de la nostra activitat és la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (R + D + I), amb l'objectiu de proporcionar el màxim d'avantatges als nostres futurs clients i estar a l'avantguarda tecnològica dels mercats en els que prenem part.

Socio unico.coop tefosol

Handytec

Una mà estesa per oferir-te ... 30 Anys de intervencions en domicilis, comunitats, comerç, administració i nova construcció. Compromís per l'excel·lència, la professionalitat, el respecte a l'entorn i al medi ambient Rigor tècnic i econòmic en l'estudi de les ofertes, i diligència a l'execució dels projectes i atenció al client Criteris d'Eficiència, consum, confort i funcionalitat a les solucions que oferim Formació continuada del nostre equip, i homologacions del Departament de Indústria.

Socio unico.coop handytec

Cavima Consulting

Cavima Consulting sorgeix de l'experiència de més de 10 anys en el mercat professional del sector de les Telecomunicacions. Vam crear una consultoria TIC que ofereix solucions d'alt valor afegit als nostres clients amb l'objectiu de facilitar comunicacions fàcils, segures i de qualitat. Fent-les accessibles per a qualsevol tipus d'empresa. Cavima Consulting també aporta als seus clients: Innovació, qualitat, anticipació de l'oferta tecnològica i la  I+D+i en el disseny de nous productes i serveis que donen cobertura a problemes del món real. Des del principi sempre hem cregut en l'excel·lència i la confiança mútua en la prestació de serveis als clients com a factor fonamental. 

Socio unico.coop CAVIMA

Cinergia

CINERGIA és el resultat de més de 10 anys d'experiència del nostre personal tècnic en la concepció, disseny, fabricació i posada en marxa de solucions a mida d'electrònica de potència. Les nostres competències estan en els camps del disseny i la fabricació de convertidors de potència, control digital basat en DSP de convertidors i màquines, comunicacions industrials i automatització de processos. El nostre Know-how és el resultat de la contínua inversió en I + D en la electromobilitat, recursos energètics distribuïts i xarxes intel·ligents. Els productes i serveis són una combinació de coneixement i experiència que permet la reducció de costos i el temps de llançament al mercat dels seus projectes.

Socio unico.coop CINERGIA