Casos d'èxit

TELECOMUNICACIONS

Replantegem les telecomunicacions i vam reduir els costos associats a una empresa del sector manufacturer amb 640 empleats, aconseguint la integració de les àrees de veu i dades i obtenint un estalvi de 28.000 euros.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Identifiquem i dimensionem les necessitats d'una organització amb 6 centres de treball, implantem una solució de Impressió Gestionada aconseguint un estalvi de costos del 10%, augmentant notablement la productivitat de tota l'organització.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Hem aconseguit un estalvi mitjà del 14% del consum energètic en les més de 500 plantes industrials auditades, garantint solucions tècnicament viables i financerament sostenibles per fer la mitjana d'un termini d'amortització inferior a 24 mesos.

ENERGIES RENOVABLES

Hem dissenyat per a l'administració pública el primer edifici autosuficient de Barcelona gràcies a mesures d'eficiència energètica, mitjançant una smart grid (illa energètica) alimentada per Fotovoltaica i utilitzant equips fabricats per nosaltres.